Aktuálny ročník

 

Ročník 76 (2021)

Na úvod
Zeleňák, E. O pojmovom relativizme   [PDF] 1 – 2
Wollner, U. O politickej slobode   [PDF] 79 – 80
State
Labuda, P. Je pojmový relativizmus predpokladom filozofie ako pojmového inžinierstva? [Abstrakt] [PDF] 3 – 17
Zeleňák, E. Prekonávanie relativizmu v súčasnej filozofii histórie [Abstrakt] [PDF] 18 – 30
Hrkút, J. Goodman a Gombrich o povahe obrazovej reprezentácie a realizme zobrazenia [Abstrakt] [PDF] 31 – 45
Foltin, M. Morálno-normatívne zdôvodnenie ľudských práv [Abstrakt] [PDF] 46 – 58
Vydra, A. Epistemologická prekážka a „strážca prahu“ u Gastona Bachelarda [Abstrakt] [PDF] 59 – 71
Sedová, T. O slobode ako politickej hodnote [Abstrakt] [PDF] 81 – 96
Wollner, U. Chápe Nussbaumová spôsobilosti ako slobody? [Abstrakt] [PDF] 97 – 109
Hejduk, T. Trojí pojetí svobody [Abstrakt] [PDF] 110 – 124
Yun, S.W. - Lee, H. Applying Arendt to Translation Discourse [Abstrakt] [PDF] 125 – 136
Gatto, A. Descartes and Montaigne on Divine Power and Human Reason [Abstrakt] [PDF] 137 – 150
Lysý, J. Duch tiaže J. L. Fischera [Abstrakt] [PDF] 167 – 180
Tomašovičová, J. Sociálno-etické dôsledky neurovylepšovania [Abstrakt] [PDF] 181 – 194
Suvák, V. Foucault: Od mikrofyziky moci ku guvernmentalite [Abstrakt] [PDF] 195 – 208
Jeong, J. Nietzsche on the Necessity of Social Decadence [Abstrakt] [PDF] 209 – 222
Knižné recenzie
Nebošková, M. - Stančo, R. BAGHRAMIAN, Maria, COLIVA, Annaliva: Relativism   [PDF] 72 – 75
Fořtová, H. CHARBONNIER, Pierre: Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques   [PDF] 151 – 154
Moural, J. GOODIN, Robert E. – PETTIT, Philip (eds.): Contemporary Political Philosophy: An Anthology   [PDF] 155 – 158
Stodola, I. HONNETH, Axel: Idea socializmu. Pokus o aktualizáciu. Rozšírené vydanie   [PDF] 159 – 164
Tomašovičová, J. ANDREJ DÉMUTH: Krása, estetická skúsenosť a emocionálne afektívne stavy   [PDF] 223 – 226
Sisáková, O. ARNOLD GEHLEN: Pračlovek a neskorá kultúra. Filozofické skúmania a vyhlásenia   [PDF] 227 – 231
Zelinová, Z. FRANTIŠEK ŠKVRNDA: Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie   [PDF] 232 – 235
Spomienka
Lalíková, E. MILOTA SPÁLOVÁ, 6. 6. 1943 – 23. 12. 2020   [PDF] 77 – 78