Aktuálny ročník

 

Ročník 73 (2018)

State
Sťahel, R. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie [Abstrakt] [PDF] 1-13
Šmajs, J. Uzrál čas pro biofilní duchovní obrat? [Abstrakt] [PDF] 14-23
Kwiatkowski, P. Consensual Foundations of the Policy of Protecting the Genetic Information [Abstrakt] [PDF] 24-35
Gahér, F. Kontrafaktuály [Abstrakt] [PDF] 36-50
Ogilvie, B. Negatívna antropológia? Vyhladzovanie ako východisko premyslenia filozofickej antropológie [Abstrakt] [PDF] 51-62
Fišerová, M. Písemní akt. Derrida a Searle o parazitické performativitě [Abstrakt] [PDF] 63-74
Kalaš, A. - Škvrnda, F. Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. (I) [Abstrakt] [PDF] 85-96
Wollner, U. Kto sú Fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3) [Abstrakt] [PDF] 97-107
Aguirre, J. - Lavilla de Lera, J. The Philosopher against the Rhapsodist. Socrates and Ion as Characters in Plato’s Ion [Abstrakt] [PDF] 108-118
Zamora Calvo, J.M. The Crafting of Mortal Soul in Plato’s Timaeus [Abstrakt] [PDF] 119-132
Zelinová, Z. Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista? [Abstrakt] [PDF] 133-144
Machura, P. Flourishing vs. Market: Towards the Aristotelian Concept of Education [Abstrakt] [PDF] 145-157
Slováček, P. Polemos jako odpověď Carla Schmitta na krizi modernity [Abstrakt] [PDF] 169-178
Stewart, J. Hegel’s Criticism of Schleiermacher and the Question of the Origin of Faith [Abstrakt] [PDF] 179-190
Sváčková, K. Konstruování přirozeného stavu v Rousseauově filosofii [Abstrakt] [PDF] 191-200
Palenčár, M. Základné črty Pascalovej filozofie ľudskej konečnosti [Abstrakt] [PDF] 201-211
Kalaš, A. - Škvrnda, F. Od Zoroastra k Sokratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kristom (II) [Abstrakt] [PDF] 212-223
Rozemberg, A. Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 224-234
Višňovský, E. Filozofia vedy v klasickom pragmatizme [Abstrakt] [PDF] 257-268
Maco, R. Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika! [Abstrakt] [PDF] 269-281
Chabada, M. Problém vzťahu rozumu / filozofie a viery / náboženstva v stredovekej filozofii (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský) a paralely so súčasnými prístupmi [Abstrakt] [PDF] 282-293
Pavlovkin, K. Vzťah racionality k morálke [Abstrakt] [PDF] 294-304
Berdinesen, H. Future Generations and Concepts of Well-Being [Abstrakt] [PDF] 305-317
Recenzie
Lesňák, S. Jemelka, P.: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie   [PDF] 75-79
Skačan, J. Javorská, A. − Kocinová, L. − Wagnerová, S. (eds.): (Meta)filozofia − prax   [PDF] 79-83
Tomašovičová, J. Leško, V., Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci   [PDF] 158-160
Škvrnda, F. Suvák, V.: Antisthenés: Štyri štúdie   [PDF] 161-164
Zvarík, M. Lear, J.: Aristotelés. Touha rozumět   [PDF] 164-167
Kyslan, P. Pollmann, A. − Lohmann, G. (ed.): Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka   [PDF] 254-256
Švec, J. Palovičová, Z.: Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie   [PDF] 338-341
Sabela, L. Greif, A., Nuhlíček, M.: Epistemické intuície   [PDF] 341-344
Recenzná štúdia
Nežinská, E. F. Novosád’s Book "Ideas in the Marketplace" [Abstrakt] [PDF] 235-242
Sedová, T. Jánusovská tvár ľudských práv: medzi ľudskou dôstojnosťou a právom mať práva. Na margo troch kníh o problematike ľudských práv [Abstrakt] [PDF] 318-328
Pramene
Akvinský, T. Teologická suma I, q. 82 „O vôli“   [PDF] 243-253
Diskusie - polemiky
Alfieri, F. Kdo má Černého Petra v případu Heideggerových Černých sešitů? Zpráva o hlavních aktérech aktuální kontroverze   [PDF] 329-337