Redakčná rada

Šéfredaktorka:

Dagmar SMREKOVÁ

Výkonný redaktor:

Peter Šajda

Redaktorka recenzií:

Zuzana PALOVIČOVÁ

Členovia redakčnej rady:

Etela FARKAŠOVÁ (Bratislava)
Roe FREMSTEDAL (Tromsø, Nórsko)
Erika HARRIS (Liverpool, Veľká Británia)
Vlastimil HÁLA (Praha, Česká republika)
Andrej KALAŠ (Bratislava)
Alice KOUBOVÁ (Praha, Česká republika)
Christian LAZZERI (Paríž, Francúzsko)
Róbert MACO (Bratislava)
Ondrej MÉSZÁROS (Bratislava)
Marek OTISK (Ostrava, Česká republika)
Primož REPAR (Ľubľana, Slovinsko)
Jozef SIVÁK (Bratislava)
Petr Urban (Praha, Česká republika)
Eugen ZELEŇÁK (Ružomberok)