Redakčná rada

Šéfredaktorka:

Dagmar SMREKOVÁ

Výkonný redaktor:

Juraj BÁNOVSKÝ

Redaktorka recenzií:

Zuzana PALOVIČOVÁ

Členovia redakčnej rady:

Etela FARKAŠOVÁ (Bratislava)
Roe FREMSTEDAL (Tromsø, Nórsko)
Juraj HALAS (Bratislava)
Vlastimil HÁLA (Praha, Česká republika)
Erika HARRIS (Liverpool, Veľká Británia)
Andrej KALAŠ (Bratislava)
Alice KOUBOVÁ (Praha, Česká republika)
Christian LAZZERI (Paríž, Francúzsko)
Róbert MACO (Bratislava)
Ondrej MÉSZÁROS (Bratislava)
Marek OTISK (Ostrava, Česká republika)
Primož REPAR (Ľubľana, Slovinsko)
Jozef SIVÁK (Bratislava)
Petr Urban (Praha, Česká republika)
Eugen ZELEŇÁK (Ružomberok)