Naši autori

Sivák, Jozef

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Sivák, J. RENAUD BARBARAS: Métaphysique du sentiment. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 424-429. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Sivák, J. Heidegger a otázka jestvovania fenomenológie. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 485-500. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Sivák, J. K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 283-293. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 392-396. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Sivák, J. Ohlasy na Ricœurovo dielo Čas a rozprávanie. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 4, s. 307-320. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. „Život v idei“, idea ako život u Jana Patočku. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 449-457. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 488-493. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Sivák, J. K prekladom Rousseauových Rozpráv. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 242-247. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Medzinárodná konferencia „Hodnota slobody vo svetových kultúrach“. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 635-637. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserlova fenomenologie ve Francii. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 10, s. 911-914. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Sivák, J. O tolerantnosti vo svetle Rozpravy o cnostiach. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 336-342. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. K prekladaniu výrazu soi(-même) vo svetle Soi-même comme un autre P. Ricœura. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 907-909. (Orientácie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Sivák, J. Dominique Janicaud o čase. Na okraj jednej kritiky. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 3, s. 219-228. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Sivák, J. Filozofovať po novom (Správa z medzinárodného kolokvia). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 181-182. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Pocta Romanovi Ingardenovi (Czesław Głombik (ed.)). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 562-564. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Igor Hrušovský ako filozof (Vo svetle Problémov filozofie). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 870-878. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Sivák, J. Na úvod. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 2-3.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Husserlova Lovaň včera a dnes. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 56-62. (Dokumenty)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Fenomenológia v Poľsku (C. Głombik); (C. Głombik, – A. J. Noras). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 73-76. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Paul Ricœur (1913 – 2005). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 30-45. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Slovenský neokartezián Juraj Cíger. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 157-160. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Správa z 10. medzinárodnej konferencie o práve a jazyku. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 770-771. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Postrehy z Lovane. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 890-891. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Sivák, J. Jean-Paul vo svetle Sartrovho storočia. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 5, s. 311-333. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Sivák, J. In memoriam Jean-Toussaint Desanti. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 115-118. (Orientácie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Postrehy z 21. svetového filozofického kongresu. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 751-754. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Sivák, J. Listy filozofov (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 144-148. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Husserl a inštitúcie (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 3, s. 218-220. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. Husserl v rodinnej korešpondencii (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 5, s. 372-373. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sivák, J. K Ricoeurovej hermeneutickej fenomenológii osoby. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 8, s. 571-581. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF