Article/Publication Details

(Original title: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy)
Bratislava - Praha : Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AVČR, 2006, 262 p.
ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,127
Number of visits today: 0
Last visit: 23.06.2019 - 14:24