Distribúcia

Vážení čitatelia a priaznivci časopisu Organon F,

Keďže naším úmyslom je sprístupniť časopis čo najširšiemu publiku a naďalej tak zvyšovať záujem o analytickú filozofiu, meníme od roku 2013 formu vydávania a distribučnú politiku.

Od čísla 1/2013 začína Organon F vychádzať aj elektronicky a všetky príspevky budú voľne dostupné na našej webovej stránke. Prístup k článkom bude neobmedzený, zdarma a nebude potrebné žiadne prístupové heslo. Tlačená verzia časopisu nezaniká a bude dostupná vo vybraných knižniciach.

Vzhľadom na tieto zmeny sme sa rozhodli zrušiť predplatné časopisu pre jednotlivcov aj inštitúcie. Vybraným knižniciam a filozofickým pracoviskám budeme časopis poskytovať zdarma. Individuálnym záujemcom o tlačenú verziu časopisu radi poskytneme ďalšie informácie priamo v redakcii (kontakt: organonf@gmail.com).

Tieto zmeny sa týkajú riadnych aj mimoriadnych čísiel časopisu.

Veríme, že Organon F v novej podobe si zachová Vašu doterajšiu priazeň, za ktorú ďakujeme.

Redakcia