Article/Publication Details

(Original title: Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 35-48. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,509
Number of visits today: 0
Last visit: 18.06.2024 - 17:39