Article/Publication Details

(Original title: Dva problémy analytické estetiky)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 120-128. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,559
Number of visits today: 0
Last visit: 21.07.2024 - 00:56