Article/Publication Details

(Original title: Implikačná konotačná teória v textoch Aurélia Augustína)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 165-176. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,020
Number of visits today: 2
Last visit: 18.08.2022 - 18:42