Article/Publication Details

(Original title: Na čo referujeme v sociálnych vedách alebo o čom hovríme v humanistike?)
In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, 2000, pp. 163-170. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,269
Number of visits today: 0
Last visit: 08.06.2023 - 12:10