Article/Publication Details

(Original title: Lesk a bída platonistické koncepce sémantiky)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 38-49. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,775
Number of visits today: 0
Last visit: 24.07.2024 - 15:12