Organon F Authors

Gáliková, Silvia

Articles in Organon F

2014

2012

Gáliková, S. Plea for thinking matter. Organon F, 2012, vol. 19, No 1, pp. 110-113.
[PDF]

2010

Gáliková, S. Where Did the Football Players Disappear?. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 92-95.
[PDF]
Gáliková, S. T. Hříbek, Metafyzika antiindividualismu. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 111-120.
[PDF]

2003

Gáliková, S. Problem of Consciousness. Organon F, 2003, vol. 10, No 1, pp. 1-17.
[Abstract] [PDF]
Gáliková, S. Several Remarks on the Problem of Consciousness in Philosophy of Mind. Organon F, 2003, vol. 10, No 2, pp. 192-199.
[PDF]
Gáliková, S. Reactions to the Objections. Organon F, 2003, vol. 10, No 3, pp. 303-311.
[PDF]

1999

Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (V). Organon F, 1999, vol. 6, No 1, pp. 77-87.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (VI). Organon F, 1999, vol. 6, No 2, pp. 167-177.
[PDF]
Gáliková, S. Jiří Nosek: Mysl a tělo v analytické filosofii. Organon F, 1999, vol. 6, No 2, pp. 180-183.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (VII). Organon F, 1999, vol. 6, No 3, pp. 303-311.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (VIII). Organon F, 1999, vol. 6, No 4, pp. 414-423.
[PDF]

1998

Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (I). Organon F, 1998, vol. 5, No 1, pp. 84-98.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (II). Organon F, 1998, vol. 5, No 2, pp. 187-198.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (III). Organon F, 1998, vol. 5, No 3, pp. 300-310.
[PDF]
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (IV). Organon F, 1998, vol. 5, No 4, pp. 406-414.
[PDF]

 

2004

Gáliková, S. Povaha reprezentácií. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 231-242. ISBN 80-967225-1-4

2002

Gáliková, S. Wittgensteinova filozofia mysle. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 80-84. ISBN 1335-0668

2000

Gáliková, S. Vedomie: nočná mora filozofov. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 133-142. ISSN 1335-0668