Organon F Authors

Jablonický, Pavol

Articles in Organon F

2004

 

2006

Jablonický, P. Normativita v metodológii vedeckých výskumných programov I. Lakatosa. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 255-262. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF