Obsah ročníka

 

Ročník 7 (2000)

State
Sousedík, S. Aristotelské pojetí individua v dnešní filosofické diskusi [Abstrakt] [PDF] 1-12
Gahér, F. Gottlob Frege - život a dielo   [PDF] 13-28
Švandová, B. Dvojí povaha jazyka [Abstrakt] [PDF] 121-135
Sedová, T. K filozofiii sociálnych vied [Abstrakt] [PDF] 136-155
Materna, P. Dva druhy propozičních postojů [Abstrakt] [PDF] 243-256
Zouhar, M. Sémantika vlastných mien (I): Má teória významu vlastných mien význam? [Abstrakt] [PDF] 257-280
Duží, M. De re vs. de dicto [Abstrakt] [PDF] 365-378
Gahér, F. Stoická logika versus aristotelovská [Abstrakt] [PDF] 379-415
Preklady
Frege, G. O pojme a predmete   [PDF] 29-39
Frege, G. Dopis Jourdainovi   [PDF] 40-41
Russell, B. Filozofia logického atomizmu (I)   [PDF] 42-63
Russell, B. Filozofia logického atomizmu (II)   [PDF] 156-175
Russell, B. Filozofia logického atomizmu (III)   [PDF] 281-301
Russell, B. Filozofia logického atomizmu (IV)   [PDF] 416-436
Diskusie - polemiky
Černík, V. Realizmus či antirealizmus   [PDF] 64-70
Kvasz, L. Rozvinutie poznámky, ktorá nebola celkom zbytočná   [PDF] 71-77
Rybár, J. Proti dialektickému chytráctvu   [PDF] 192-195
Gálik, D. Vývoj vedy a jazyk vedy   [PDF] 320-325
Kanovský, M. K povahe jazyka   [PDF] 455-459
Rozhľady
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (I)   [PDF] 78-89
Peregrin, J. Hintikkova "logika podporující nezávislost"   [PDF] 90-96
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (II)   [PDF] 196-209
Peregrin, J. Hilbertův epsilon-kalkul a současné pokusy o jeho využití pro analýzu jazyka   [PDF] 210-217
Cmorej, P. Úvod do problematiky metodológie vied (III)   [PDF] 326-337
Peregrin, J. Dynamická logika   [PDF] 338-348
Peregrin, J. Lambekovy kalkuly a 'logiky kategorií'   [PDF] 460-466
Recenzie
Sedová, T. Dan Sperber, Explaining Culture: A Naturalistic Approach   [PDF] 97-100
Zouhar, M. Petr Kolář: Argumenty filosofické logiky   [PDF] 218-221
Dudák, M. Peter Volek: Úvod do logiky a teórie vedy   [PDF] 222-225
Berka, K. J. Peregrin: Doing Worlds with Words   [PDF] 349-353
Kalaš, A. John M. Rist: Stoická filosofie   [PDF] 353-355
Mandzela, M. Moore, G. E.: Etika   [PDF] 355-359
Sedová, T. Babich, B. - Cohen, R.: Nietzsche and the Sciences   [PDF] 467-470
Zouhar, M. Materna, P.: Concepts and Objects   [PDF] 470-477
Miscelaneá
Kalaš, A. Nevyhnutnosť, náhoda, možnosť a slobodná vôľa v kontexte Epikurovej (praktickej) filozofie   [PDF] 103-118
Evolučná teória poznania u K. Lorenza   [PDF] 227-238
Viceník, J. - Cmorej, P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu   [PDF] 239-241
Sedová, T. Jazyk v sieti pragmatických prístupov   [PDF] 361-363
Remišová, A. II. filozofický kongres - Filozofia a doba   [PDF] 479-480
Dialógy
Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (I)   [PDF] 176-191
Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (II)   [PDF] 302-319
Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (I)   [PDF] 437-454