Detail príspevku/publikácie

Indexické výrazy (III)

Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 239-271.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,478
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 21.06.2024 - 18:19
Počet stiahnutí PDF: 688

Abstrakt

Cílem článku je jednak obecné přiblížení tzv. indexických výrazů jako specifického jevu přirozeného jazyka, jednak úvaha o možné “sémantizaci” těchto výrazů. Termínem “sémantizace” je označeno kritérium, na jehož základě jsou posuzovány různé analýzy sémantiky indexických výrazů jednotlivých filosofů. Mají-li, podle Fregeho, všechny jazykové výrazy vyjadřovat své smysly, jaké smysly to jsou v případě indexických výrazů? Kritériem je tedy hledání příslušných smyslů některých indexických výrazů, a toto kritérium tak může být nazváno “fregovské”. Nejprve jsou indexické výrazy představeny jako zvláštní druh výrazů. Poté je stručně naznačeno, jak přistoupili k řešení problémů spjatých s indexickými výrazy někteří ze současných filosofů. Přitom se předpokládá, že porovnání těchto různých řešení mohou vyjasnit jejich relativní přednosti či nedostatky. Článek tedy tímto částečně získává ráz základního přehledu v problematice. Pro větší přehlednost jsou v určitých místech textu začleněny souhrny řečeného. Článek je rozdělen na tři části, totiž na část pojednávající indexické výrazy temporální, individuové a prostorové, a demonstrativa.
Třetí část článku pojednává možnost fregovské sémantizace demonstrativ, např. “já”, “toto”, “tam”, “zde”. Nastíněna jsou řešení autorů Forbese, Tichého, Perryho, Kaplana, Zalty a Lewise.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).