Detail príspevku/publikácie

Łukasiewicz on Causation

Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 1-14.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,448
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 11.06.2024 - 11:14
Počet stiahnutí PDF: 724

Abstrakt

Roku 1906 Łukasiewicz uverejnil podnetný návrh na logický výklad kauzálneho vzťahu pomocou pojmu nevyhnutnosti a jednoduchej závislosti. Uplatnil v ňom zákon transpozície, známy z výrokovej logiky, a modálne úvahy (o nevyhnutnosti a nonnevyhnutnosti). Vo svojej historicky motivovanej analýze Łukasiewiczovho návrhu autor ukazuje, že Łukasiewiczovi sa nepodarilo oddeliť vzťah príčiny a účinku od vzťahu dôvodu a dôsledku, ani špecifikovať príslušné modality. Napriek tomu Łukasiewicz si zaslúži uznanie za pioniersky pokus traktovať tradičný filozofický problém kauzality netradičnými prostriedkami logiky relácií.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).