Detail príspevku/publikácie

P. K. Feyerabend: prekračovanie obzorov, či deštrukcia vedy?

Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 382-406.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,726
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 12.07.2024 - 15:33
Počet stiahnutí PDF: 770

Abstrakt

Cieľom štúdie je priblížiť postupný vývin Feyerabendovej tvorby v jej štyroch základných obdobiach: realisticko-empirickom, prechodnom, relativistickom a procesuálne realistickom. Názory, ktoré Feyerabend vo svojich dielach prezentoval, boli často dezinterpretované a nesprávne pochopené. Snažím sa o prehodnotenie jeho prínosu do filozofie vedy a o poukázanie na možnosti uplatnenia jeho názorov pri riešení súčasných problémov filozofie, epistemológie a metodológie vied, rovnako ako aj samotných vied, napríklad religionistiky a kognitívnych vied. Jeho názory považujem za stále aktuálne predovšetkým vo vzťahu k analýze problémov spätých s diskusiami o rozličných koncepciách vedeckého realizmu, s riešením otázok vzťahu medzi percepciou a poznaním a v súvislosti so skúmaním možností komparácie radikálne odlišných vedeckých koncepcií (typov racionality atď.).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).