Detail príspevku/publikácie

Referencia vlastných mien (I): Kritika historickej teórie

Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 272-293.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,154
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.09.2023 - 08:45
Počet stiahnutí PDF: 636

Abstrakt

Historická teória je jednou z najúspešnejších a najprepracovanejších teórií zaoberajúcich sa referenčným správaním vlastných mien. Cieľ tohto článku je najmä negatívny. V úvode sa prezentuje všeobecné stanovisko týkajúce sa vlastných mien a ich miesta v jazyku. Druhá a tretia časť sú venované náčrtu historickej teórie, pričom sa hlavný dôraz kladie na dobre známe prostriedky teórie, t. j. vzťah pomenovania a komunikačný reťazec používania mena. Štvrtá časť obsahuje niekoľko kritických poznámok týkajúcich sa oboch prostriedkov: zdôrazňuje sa, že vzťah pomenovania nedokáže vysvetliť referenciu vlastných mien a že idea komunikačného reťazca je vágna a nedokáže slúžiť cieľom, pre ktorý sa v skutočnosti zaviedla.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).