Detail príspevku/publikácie

Referencia vlastných mien (III): Aplikácie historickej teórie

Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 18-38.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,663
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.06.2024 - 22:41
Počet stiahnutí PDF: 817

Abstrakt

Stať obsahuje niekoľko aplikácií verzie historickej teórie vlastných mien, ktorá bola uvedená v predchádzajúcom pokračovaní (pozri [11]). Tieto aplikácie majú obhájiť jej epistemologicky skromné stanovisko (referovanie na veci prostredníctvom mien nepredpokladá nijaký iný epistemický kontakt s týmito vecami). Tvrdí sa, že rozdiel medzi výrazovou referenciou a hovorcovou referenciou, ktorý je jadrom predloženej teórie, nám umožňuje vysvetliť mnohé známe príklady (napríklad Kripkeho príklady s menami “Gödel”/“Schmidt” a “Feynman”/“Gell-Mann”). Na iných príkladoch sa takisto testujú hranice referenčného používania vlastných mien (napríklad Evansov príklad s menom “Madagaskar” alebo Yagisawavov príklad mien “Spot” a “Garf”). Ukazuje sa, že teórie nie je ani príliš úzka, ani príliš široká: nevylučuje tie použitia vlastných mien, ktoré sú evidentne referenčné, ale zároveň nezaraďuje medzi referovanie evidentne nereferenčné “použitia” mena.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).