Detail príspevku/publikácie

Sémantika Tomáša Akvinského

Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 261-282.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,090
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 24.09.2019 - 08:49
Počet stiahnutí PDF: 492

Abstrakt

V tejto stati autor analyzuje sémantiku v teologickom kontexte a s tým súvisiaci vzťah vied u Tomáša Akvinského. Na základe analýzy používania supozície, vzťahu medzi Bohom a stvorením a medzi božskými osobami ukazuje, že podľa Tomáša Akvinského je logika nutnou a metafyzika postačujúcou podmienkou teológie. Autor článku zisťuje, že Tomáš Akvinský sa vyslovuje za inherentnú teóriu predikácie, ale v niektorých kontextoch implicitne prekonáva túto teóriu predikácie v prospech funkcionálnej teórie predikácie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).