Detail príspevku/publikácie

Vyčerpávající aktuální entity všechny možné objekty?

Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 359-384.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,590
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.07.2024 - 17:13
Počet stiahnutí PDF: 769

Abstrakt

Tato práce představuje srovnání modálních koncepcí s proměnlivým a konstantním univerzem individuí. Tzv. nejjednodušší predikátová modální logika je představitelem druhého typu. Vede však ke kontroverzním důsledkům: skutečnosti, že všechny předměty, o kterých hovoříme, existují nutně, a skutečnosti, že každému potenciálnímu objektu odpovídá některý aktuální. Tyto nedostatky odstraňují kripkovské modely, které postulují možné světy s proměnlivým univerzem. Představitelé TIL se vrací ke koncepci s konstantním univerzem a snaží se vysvětlit, jaké mylné kroky vedou Kripkovy následovníky k přijetí modelů s proměnlivým univerzem, a vyvrátit domnělou problematičnost důsledků konstantního univerza. Cílem této práce je osvětlit povahu postoje proponentů TIL a také ukázat, že jejich argumenty pro přijetí konstantního univerza nejsou zcela uspokojivé, kvůli úloze, jakou v jejich teorii hrají vlastní jména.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).