Detail príspevku/publikácie

Is Fictional Reference Rigid?

Organon F, 2015, vol. 22, Supplementary Issue 1, pp. 145-168.
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 920
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.11.2018 - 12:05
Počet stiahnutí PDF: 323

Abstrakt

Are ordinary proper names rigid when they occur in fictional discourse? In previous work (García-Carpintero 2010a) I have argued that they are not, at least when we consider the core case of textual fictional discourse, and also the case, dependent on it, of paratextual fictional discourse. From a perspective on such discourse which—on my reading of Koťátko (2004) and (2013)—I understand to be not far away from mine, Petr Koťátko (2010) argues that they are not: “proper names remain rigid designators in Kripke’s sense ... even if transferred from ‘everyday’ communication to literary texts” (op. cit., 94). After explaining how I understand the relevant concepts in the first section, I’ll critically take up Petr’s arguments in the second.

Kľúčové slová

fiction, fictional reference, reference, rigid designators

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).