Naši autori

Popper, Karl Raymund

Príspevky v časopise Organon F

1995

Popper, K.R. Popper o presnosti a význame. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 78-81. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF