Naši autori

Tarski, Alfréd

Príspevky v časopise Organon F

2006

Tarski, A. O založení vědecké sémantiky. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 181-188. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Tarski, A. Sémantická koncepcia pravdy a základy sémantiky. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 18-54. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tarski, A. List A. Tarského S. Mathému. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 58. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF