Naši autori

Gluchman, Vasil

Príspevky v časopise Organon F

2017

Gluchmanová, M. - Joppová, M. - Gluchman, V. UNESCO Philosophy Day/Night 2016. Organon F, 2017, roč. 24, č. 2, s. 273-277. (Správy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Gluchman, V. P. S. Czarnecki, Marii Ossowskiej nauka o moralnosci. Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 417-420. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Gluchman, V. J. Jacobs, Dimensions of Moral Therory. Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 227-233. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF