Naši autori

Blum, Alex

Príspevky v časopise Organon F

2013

Blum, A. On Changing the Past. Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 377-378. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Blum, A. Foreknowledge and Free Will. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 55-57. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Blum, A. A Note on Theological Fatalism. Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 143-147. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF