Naši autori

Tomala, Ondřej

Príspevky v časopise Organon F

2007

Tomala, O. Kombinatorické teorie možných světů a jejich perspektivy. Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 148-176. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2008

Tomala, O. Actualism and Universals. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 209-225. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Tomala, O. Příliš lehká ontologie?. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 162-178. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF