Naši autori

Dolák, Antonín

Príspevky v časopise Organon F

2011

Dolák, A. K problému individuí. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 235-238. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dolák, A. Svobodná vůle: reakce na Stodolovu kritiku. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 398-403. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Dolák, A. Univerzum je existenčne homogenní. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 233-234. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dolák, A. Svoboda vůle: Sic et Non. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 322-338. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dolák, A. Individua vs. intenze. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 369-373. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Dolák, A. Odpověď na Sousedíkovu kritiku Fregeho výroku o existenci. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 242-246. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dolák, A. Jazyk ve Wittgensteinově Tractatu. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 344-362. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Dolák, A. P. Cmorej et al., Filozofické dialógy. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 133-137. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dolák, A. Jednotliviny, všeobecniny, významy. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 138-140. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2010

Dolák, A. (Non)kontradičnost Heideggerova spisu „Co je metafyzika?“. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 184-190. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Dolák, A. Nahodilé a podstatné rysy jazyka dle Traktátu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 76-84. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Dolák, A. Status abstraktních entit v Tractatu. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 22-33. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF