Naši autori

Düringer, Eva-Maria

Príspevky v časopise Organon F

2009

Düringer, E.M. Do Emotions Represent Values by Registering Bodily Changes?. Organon F, 2009, roč. 16, č. 1, s. 62-81. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF