Naši autori

Strawson, Galen

Príspevky v časopise Organon F

2009

Strawson, G. Against ‘Corporism’: The Two Uses of ‘I’. Organon F, 2009, roč. 16, č. 4, s. 428-448. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF