Naši autori

Braker, Stephen

Príspevky v časopise Organon F

2009

Braker, S. Indefinite Descriptions as Referring Terms. Organon F, 2009, roč. 16, č. 4, s. 569-586. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF