Naši autori

Punčochář, Vít

Príspevky v časopise Organon F

2010

Punčochář, Vít Carnapova modální logika C. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 163-184. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2014

Punčochář, Vít Indikativní a subjunktivní hypotetické soudy: Epistemický vs. ontický přístup. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 119-137. (Sta)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Punčochář, Vít Pravdivost vs. tvrditelnost. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 122-143. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Punčochář, Vít Matematický realismus a naturalismus Penelope Maddy. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 199-226. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF