Naši autori

Sedlár, Igor

Príspevky v časopise Organon F

2015

Sedlár, I. The Semantics of Empirical Unverifiability. Organon F, 2015, roč. 22, č. 3, s. 358-377. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Sedlár, I. J. Dejnožka, The Concept of Relevance and the Logic Diagram Tradition. Organon F, 2014, roč. 21, č. 1, s. 126-130. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Sedlár, I. Moorean Sentences in Update Semantics. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 142-153. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedlár, I. V čom sa nemôžeme mýliť?. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 351-362. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2013

Sedlár, I. An Outline of a Substructural Model of BTA Belief . Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 160-170.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sedlár, I. Neomylnosť a logika. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 239-254. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Podroužek, J. - Sedlár, I. Poznanie, overenie a logika jednoduchých procesov. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 157-171. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Podroužek, J. - Sedlár, I. Náčrt logiky jednoduchých procesov. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 111-123. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Sedlár, I. C. I. Lewis a sémantický prístup k modálnej logike. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 173-178. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF