Naši autori

Picha, Marek

Príspevky v časopise Organon F

2016

Picha, M. A Minimalist Framework for Thought Experiment Analysis. Organon F, 2016, roč. 23, č. 4, s. 503-524. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Picha, M. Externalismus a skeptická výzva. Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 379-383. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Picha, M. How to Reconstruct a Thought Experiment. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 154-188. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF