Naši autori

Fobel, Pavel

Príspevky v časopise Organon F

1999

Fobel, P. - Fobelová, D. Poslanie a výzvy filozofie k výchove na prahu tretieho milénia. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 102-108. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF