Naši autori

Strelková, Mária

Príspevky v časopise Organon F

2003

Strelková, M. Problém povahy subjektívnej skúsenosti a explanačnej priepasti. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 200-204. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Strelková, M. Antonio R. Damasio, Descartesův omyl. Organon F, 2002, roč. 9, č. 2, s. 230-235. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF