Naši autori

Neština, Marek

 

Príspevky v prílohách časopisu

2013

Neština, M. Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 105-121. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Neština, M. Textualizmus a právny pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 145-162. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Neština, M. Interpretačný obrat v právnej filozofii. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 144-165. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF