Naši autori

Kosterec, Miloš

Príspevky v časopise Organon F

2018

Kosterec, M. Some Problems of Glavaničová’s Approach to Fictional Names. Organon F, 2018, roč. 25, č. 1, s. 120-125. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Duží, M. - Kosterec, M. A Valid Rule of β-conversion for the Logic of Partial Functions. Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 10-36. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Kosterec, M. Analytic Method. Organon F, 2016, roč. 23, č. 1, s. 83-101. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Kosterec, M. Elipsa. Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 355-376. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Kosterec, M. Teória kvantifikácie a binárne predikáty. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 388-402. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2013

Kosterec, M. Anaforický reťazec. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 140-159.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Kosterec, M. Existenčné čítanie oslích viet v dynamických logikách. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 78-94. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF