Naši autori

Bugár, Jozef

Príspevky v časopise Organon F

2010

Bugár, J. Obrana idealizmu. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 388-397. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Bugár, J. Idealizmus a materializmus vo filozofii mysle. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 458-472. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Bugár, J. Ray Monk, Úděl génia. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 345-350. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF