Naši autori

Sedová, Tatiana

Príspevky v časopise Organon F

2015

Sedová, T. J. Peregrin, Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl. Organon F, 2015, roč. 22, č. 1, s. 132-134. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sedová, T. Jaroslav Peregrin, Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 129-132. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Postrehy a subjektívne poznámky o siedmom kongrese analytickej filozofie. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 133-135. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Sedová, T. S. Soames: Philosophical Analysis in the Twentieth Century. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 264-267. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

2006

Sedová, T. Schizma filosofie 20. století. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 563-566. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Sedová, T. Tim Crane, The Mechanical Mind. Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 351-353. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Donald Davidson, Subjektivita, intersubjektivita a objektivita. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 477-480. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Sedová, T. Bertrand Russell, Analýza poznania. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 224-227. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Sedová, T. M. Marcelli, Prípad Barthés. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 104-107. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Sedová, T. Nie, vysvetlenie to skutočne nie je: odpoveď M. Kanovskému. Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 328-343. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Sedová, T. Kathrin Glüer: Sprache und Regeln. Organon F, 2001, roč. 8, č. 2, s. 214-216. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Sedová, T. Dan Sperber, Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 97-100. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. K filozofiii sociálnych vied. Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 136-155. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Jazyk v sieti pragmatických prístupov. Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 361-363. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Babich, B. - Cohen, R.: Nietzsche and the Sciences. Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 467-470. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Sedová, T. P. Koťátko: Význam a komunikace. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 95-97. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. VI. Karlovarské sympózium analytickej filozofie. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 99-101. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Pohľad na švédsku filozofiu. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 119-129. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Za osobnosťou Johna Watkinsa (31.VII.1924 - 26.VII.1999). Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 428-429. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Watkins, J. - Sedová, T. O filozofii vedy z pohľadu kritického racionalizmu. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 52-65. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Poznámky na okraj jednej diskusie. Organon F, 1998, roč. 5, č. 2, s. 162-164. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. J. Hroch: Filosofická hermeneutika v dějinách současnosti. Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 311-313. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gál, E. - Rybár, J. - Sedová, T. - Viceník, J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 372-393. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Sedová, T. Nekonvenčné stretnutie: Pohľady na analytickú filozofiu a jazyk. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 324. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Sedová, T. Posledná konfrontácia - Odpoveď M. Marcellimu. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 62-70. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Glosa o jednom podujatí. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 434-435. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Sedová, T. V tieni postmoderny. Organon F, 1994, roč. 1, č. 1, s. 17-28. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Józef M. Bochenski: Wspólczesne metody myslenia. Organon F, 1994, roč. 1, č. 2, s. 167-168. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Postmoderná situácia a situácia postmoderny. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 354-362. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF