Naši autori

Glavaničová, Daniela

Príspevky v časopise Organon F

2018

Glavaničová, D. Current Trends in Deontic Logic. Organon F, 2018, roč. 25, č. 1, s. 134-136. (Správy)
[PDF]

2017

Glavaničová, D. In Defence of ∆-TIL. Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 105-113. (Diskusie)
[PDF]
Glavaničová, D. O. Roy, A. Tamminga, M. Willer (eds.), Deontic Logic and Normative Systems. Organon F, 2017, roč. 24, č. 2, s. 254-261. (Recenzie)
[PDF]
Glavaničová, D. Two Conferences on Logic Held in Bochum. Organon F, 2017, roč. 24, č. 2, s. 277-279. (Správy)
[PDF]
Glavaničová, D. Tichý and Fictional Names. Organon F, 2017, roč. 24, č. 3, s. 384-404. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2016

Glavaničová, D. Δ-TIL and Normative Systems. Organon F, 2016, roč. 23, č. 2, s. 204-221. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2015

Glavaničová, D. Spomienkový seminár na počesť Pavla Tichého. Organon F, 2015, roč. 22, č. 1, s. 135-137. (Správy)
[PDF]
Glavaničová, D. K analýze deontických modalít v Transparentnej intenzionálnej logike. Organon F, 2015, roč. 22, č. 2, s. 211-228. (State)
[Abstrakt] [PDF]
Glavaničová, D. Petr Kuchyňka – Jiří Raclavský: Pojmy a vědecké teorie. Organon F, 2015, roč. 22, č. 2, s. 266-270. (Recenzie)
[PDF]
Glavaničová, D. John Etchemendy: O pojmu logického vyplývání. Organon F, 2015, roč. 22, č. 4, s. 577-581. (Recenzie)
[PDF]

2014

Glavaničová, D. V. Svoboda, Logika pro Pány, Otroky a Kibice: Filosofický průvodce světem deontické logiky. Organon F, 2014, roč. 21, č. 4, s. 543-549. (Recenzie)
[PDF]