Naši autori

Barker, Stephen

 

Príspevky v prílohách časopisu

2015

Barker, S. Performatives and the Role of Truth in Semantics. Organon F, 2015, roč. 22, Supplementary Issue 1, s. 74-95. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF