Naši autori

Jafarov, Anar

Príspevky v časopise Organon F

2015

Jafarov, A. Searle on the Intentional Content of Visual Experiences. Organon F, 2015, roč. 22, č. 3, s. 345-357. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF