Naši autori

Negru, Teodor

Príspevky v časopise Organon F

2018

Negru, T. Self-Organization, Autopoiesis, Free-Energy Principle and Autonomy. Organon F, 2018, roč. 25, č. 2, s. 215-243. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF