Naši autori

Viceník, Jozef

Príspevky v časopise Organon F

2009

Viceník, J. Za Vojtechom Filkornom (8. 4. 1922 – 14. 4. 2009). Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 279-280. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Cmorej, P. - Viceník, J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 271-280. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Viceník, J. Karel Berka (4. 5. 1923 - 24.11.2004). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 237-239. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (IX). Organon F, 2002, roč. 9, č. 1, s. 93-109. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (X). Organon F, 2002, roč. 9, č. 2, s. 212-225. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (V). Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 91-103. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (VI). Organon F, 2001, roč. 8, č. 2, s. 197-213. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (VIII). Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 444-459. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (I). Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 78-89. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (II). Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 196-209. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. - Cmorej, P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 239-241. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Viceník, J. Teória falzifikácie K. R. Poppera a exaktnosť. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 158-166. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Karl R. Popper: Logika vědeckého bádání. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 184-189. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 312-316. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Viceník, J. Karel Berka - 75 ročný. Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 323-324. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gál, E. - Rybár, J. - Sedová, T. - Viceník, J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 372-393. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Viceník, J. František Mihina: Racionalita. K náčrtu genealógie, modelov a problémov. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 313-320. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. T. S. Kuhn a teória vedeckých revolúcií. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 337-358. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gál, E. - Novosád, F. - Rybár, J. - Viceník, J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 387-402. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Viceník, J. Filozofia, veda, metodológia vied a exaktnosť. Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 238-249. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF