Naši autori

Kanovský, Martin

Príspevky v časopise Organon F

2001

Kanovský, M. Naturalistické kauzálne vysvetlenie v sociálnych vedách. Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 266-286. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Kanovský, M. K povahe jazyka. Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 455-459. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Kanovský, M. Niekoľko poznámok k piatim tézam M. Kanovského. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 308-311. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kanovský, M. Niekoľko poznámok k niekoľkým poznámkam. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 409-412. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Kanovský, M. Päť predbežných téz o exaktnosti. Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 302-305. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF