Naši autori

Pagin, Peter

Príspevky v časopise Organon F

2001

Pagin, P. Frege on Truth and Judgement. Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 1-13. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2015

Pagin, P. Intending to be Misinterpreted. Organon F, 2015, roč. 22, Supplementary Issue 1, s. 5-18. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Pagin, P. Pragmatic Composition?. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 11-26. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF