Naši autori

Szomolányi, Ján

Príspevky v časopise Organon F

2005

Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (XI). Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 98-111. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (XII). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 216-226. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (VII). Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 66-81. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (VIII). Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 208-216. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (IX). Organon F, 2004, roč. 11, č. 3, s. 319-336. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (X). Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 447-460. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (III). Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 90-103. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (IV). Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 210-222. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (V). Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 328-340. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (VI). Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 450-463. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (I). Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 344-352. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (II). Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 446-460. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Neale, S. - Szomolányi, J. Inšpiratívnosť Russellovej teórie deskripcií. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 62-66. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF