Naši autori

Gálik, Dušan

Príspevky v časopise Organon F

2006

Gálik, D. Induction in Aristotle’s System of Scientific Knowledge. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 495-505. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Gálik, D. Vývoj vedy a jazyk vedy. Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 320-325. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Gálik, D. Na okraj jednej zbytočnej poznámky. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 407-409. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Gálik, D. Ešte raz o esenciách biologických druhov. Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 290-299. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (V). Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 78-86. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Druhy ako esencie?. Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 180-188. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VI). Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 189-197. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Piaget, mäkkýše a teória evolúcie. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 297-301. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VII). Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 302-310. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VIII). Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 409-418. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (I). Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 87-93. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (II). Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 191-198. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (III). Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 312-319. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (IV). Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 413-420. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2014

Gálik, D. Editoriál. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF