Naši autori

Strawson, Peter F.

Príspevky v časopise Organon F

1999

Strawson, P.F. Filozofia: osobný pohľad. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 368-376. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Strawson, P.F. Identifikačná referencia a pravdivostné hodnoty. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 377-394. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Strawson, P.F. - Cmorej, P. Dialogue about Reference. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 395-406. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Strawson, P.F. Indivíduá. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 39-58. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF