Naši autori

Višňovský, Emil

Príspevky v časopise Organon F

1999

Višňovský, E. Anthony G. N. Flew. Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 268-271. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2002

Višňovský, E. Wittgenstein ako pragmatista (?). In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 70-79. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998